Onterecht terugzenden

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in volgende gevallen ;
– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– licht versleten artikelen
– geheel of gedeeltelijk versleten artikelen
– artikelen die overdreven slijtage vertonen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; (Gesoldeerde mode-artikels zijn door hun aard onderhevig aan snelle veroudering en kunnen nooit worden teruggenomen.)
– Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien na terugzending van het product en na controle blijkt dat één of meerdere gevallen van toepassing zijn waarbij de consument niet over het recht beschikt om van de aankoop af te zien, zal de consument hiervan binnen de 7 dagen nadat de verkoper het product terug ontving via een gemotiveerde mail worden ingelicht. De kosten voor het opnieuw versturen van de goederen naar de consument vallen volledig ten laste van de consument en dienen vooraf te worden betaald. De consument heeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de gemotiveerde mail de tijd om de verzendingskosten te vereffenen. Na deze termijn blijven de goederen volledig eigendom van de verkoper zonder nog enige mogelijkheid van verhaal door de consument.

 

De Doxy retourvoorwaarden zijn enkel van toepassing voor bestellingen via een afrekening op Doxy. Voor artikelen waarbij u automatisch doorverwezen wordt en afrekent op een externe website zijn de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing, waaronder ook de retourvoorwaarden.  Doxy streeft er naar om enkel met partners die minstens gelijke retourvoorwaarden aanbieden door te verwijzen, evenwel zonder garanties.